Hva må man tenke på når man starter et firma?

Når man skal starte et firma er det viktig å ta vare på alt av dokumenter og eposter som er relevant. Det er særs viktig å ta vare på fakturaer og kvitteringer allerede ifra dag en.

Markedsanalyse er utrolig viktig så bruk noen timer ekstra etter man tror man har finnet alle konkurrentene.

  • Hva slags firma skal man lage?
  • For å svare på dette er det en del faktorer som må overveies.
  • Skal man starte og drive alene eller med fler ansatte?
  • Har man startkapital?
  • Er det nok å starte på hobbybasis og heller registrere etterhver som det går bedre med firmaet?

Disse spørsmålene er svært viktige å ta tak i, og hvis man skal kontakte skattemyndigheter om dette så er det ekstra viktig å få all informasjon skrevet ned enten via epost eller av en medarbeider på ditt lokale skattekontor. Dette er spesielt viktig hvis man skal drive et nettbasert foretak, da regelverket her er fortsatt veldig diffust.

Norskregistrert utenlandsk foretak. (NUF)

NUF er i teorien et utenlandsk firma som har en filial i Norge. Mange velger å starte et LTD firma i England, da dette er en billig og bra løsning for enkelte. Hvis man får noen til å starte dette for seg så kan man regne med en utgift på 5000 kroner det første året, og noe mindre de resterende årene. Det beste med et NUF er at man har omtrent de samme rettighetene som et AS, utenom muligheter for lån og kreditt på firmaet.